Dobrodošli! Pratite KK Bosna Royal Jelly!

Odluke sa današnje sjednice Skupštine KK Bosna u Sarajevu

Odluke sa današnje sjednice Skupštine KK Bosna u Sarajevu

Na sjednici Skupštine KK “Bosna”, održanoj danas u Sarajevu, izabrani su novi članovi Skupštine, kao i nova dva potpredsjednika Skupštine.

Na prijedlog predsjednika Skupštine Zijaha Kadića, a što je Skupština jednoglasno usvojila, za nove članove Skupštine izabrani su:
Husein Kuršumović,
Malik Krivić,
Tarik Valjevac,
Sakib Forić
Zoran Dragičević.

Također, jednoglasnom odlukom Skupštine, usvojen je i prijedlog da se članovi Skupštine Igor Stojanović i Sakib Forić imenuju za potpredsjednike Skupštine.

Na sjednici je data bezrezervna podrška projektu i suradnji sa KK “Royal” koja je označena izuzetno uspješnom.

Članovima Skupštine su predstavljeni izvještaj o radu Upravnog Odbora kao i materijalno-finansijski izvještaj. Predočeni su i planovi za budućnost i za oporavak evropskog prvaka.

Skupština je sve navedeno jednoglasno usvojila i dala podršku Upravnom Odboru KK “Bosna”, a Nadzorni Odbor je rad UO ocijenio zakonitim, legalnim i transparentnim, saopćeno je iz KK “Bosna”.

Copyright © KK Bosna Royal. All Rights reserved. Powered By Trazim.com

Scroll to top